Електронен регистър - Бояна Парк АД

ДЕМО

user: demo   pass: demodemo

Предназначение:

Онлайн базиран софтуер за осчетоводяване на всички гр. парцели и урни в парка, с възможност за справки по продажби, поддръжка и наближаващи мероприятия.


Спецификация:

Технология:

Използвани библиотеки: