Начало

Проектиране, кадастър, преустройства и правни услуги Проектиране, кадастър, преустройства и правни услуги

Проектиране, кадастър, преустройства и правни услуги

Представяне

„Зет Инвест” ЕООД е българско дружество, специализирано в посредничество, консултиране и управление на инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти. Със своя опит, коректност и професионализъм дружеството се утвърждава на конкурентния български пазар.

Водещи принципи в работата на „Зет Инвест” ЕООД са  комплексното обслужване на своите клиенти, както и пълна гама услуги.

Виж още

Правни услуги

Дружеството осъществява абонаментно месечно обслужване на фирми.

Обслужването включва консултиране по всички правни въпроси, цялостно и детайлно запознаване с дейността на фирмата с цел вземане на бързи и адекватни решения.

Пълното обслужване на фирмата се изразява в съдействие във всички сфери на дейност, а именно: търговска дейност, отношения с контрагенти, водене на преговори, договаряне с банки, взаимоотношения между работодател и работник; водене на преговори и сключване на договори, както и начин на съставяне на първични документи.

Виж още

Кадастър и геодезия

Изменения на кадастралната карта и кадастрални регистри

1. Нанасяне на имоти в кадастралната карта и кадастралните регистри.

2. Промяна границите на имоти.

3. Делба на имоти.

4. Обединяване на имоти.

5. Изработване на комбинирани скици.

Виж още

Нанасяне на обекти и имоти

1. Нанасяне на сгради.

2. Нанасяне на самостоятелни обекти в сгради.

3. Нанасяне на настъпили изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри за имоти и самостоятелни обекти в сгради.

 

Виж още

Геодезически измервания

1. Извършваме бързо, коректно и ефективно геодезически измервания и трасиране на недвижими имоти.

2. Разполагаме с отлично подготвен екип от специалисти с богат опит, модерна техника и специализиран софтуер.

3. На своите клиенти предлагаме:

Виж още