Задача


Приходен касов
ордер за валута

Дата
Валута Равностойност
  ВИД КУРС Сума във валута в левове - сума

Добави ред за валута

Словом
Гл. счетоводител
Получил сумата (касиер)
Организация:

Квитанция

към приходен касов ордер
No: 15 Дата: 19-01-2019
Да се приеме от:
За - срещу:
Валута Равностойност
  ВИД КУРС Сума във валута в левове - сума
Словом
Всичко:
Гл. счетоводител:
подпис
Получил сумата (касиер):
подпис